Frisk Gruppen leverer tjenester innen arbeidsinkludering, spesialisthelse og bedriftshelse, samt HMS, medisinsk forskning og medisinske klinikker. Våre ansatte, ledere og eiere er mennesker med et genuint engasjement for vårt samfunnsbidrag.

Frisk Visjon

Vi bidrar aktivt til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Med vår kompetanse og kvalitet øker vi menneskers arbeidsevne og mestring, og vi forbedrer livskvalitet, helse og arbeidsmiljø. Vår drivkraft er å få kunder, deltakere og pasienter til å lykkes.

Samfunnsansvar

Som en ledende leverandør av tjenester innen arbeid og helse, bidrar Frisk Gruppen allerede til et mer bærekraftig samfunn gjennom vårt daglige virke. Samtidig er det rom for utvikling og forbedring. I 2020 utarbeidet vi derfor vår bærekraftstrategi, tuftet på FNs bærekraftsmål. Vi har dermed et solid grunnlag for å jobbe målrettet med videreutvikling av våre virksomhetsområder – i bærekraftig retning.


Les vår samfunnsrapport her.

Våre virksomheter

Frisk Gruppen er en del av det internasjonale helse- og redningskonsernet Falck. Våre ansatte, ledere og eiere er mennesker med et genuint engasjement for vårt samfunnsbidrag. Vi leverer tjenester innen arbeid og helse gjennom våre tre virksomheter.


Aktimed Helse Logo

AktiMed Helse er en landsdekkende helseaktør som leverer bedriftshelsetjeneste og konsepter innen trening og fysisk aktivitet. Aktimed Helse har også medisinske klinikker med et tverrfaglig kompetansemiljø innen allmennhelsetjenester, forebyggende helsekontroller og medisinsk forskning.

Frisk Utvikling Logo

Frisk Utvikling leverer arbeidsinkluderingstjenester på oppdrag fra NAV. Frisk Utvikling tilbyr individuell oppfølging, avklaring av arbeidsevne og karriereplanlegging, arbeidsrettet rehabilitering og ulike arbeidsmarkedskurs.

Frisk Spesialist Logo

Frisk Spesialist tilbyr spesialisthelsetjenester innen fagområdene smerte, overvekt, arbeidsrettet rehabilitering og psykologisk behandling ved angst og depresjon. Frisk Spesialist tar oppdrag for de offentlige helseforetakene, samt leverer private helsetjenester.