Personvernerklæring

Dette er personvernerklæringen for Frisk Gruppen sin nettside.


Frisk Gruppens virksomheter håndterer alltid personvernopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. Vi følger personvernreglene fra EU (GDPR – General Data Protection Regulation).

Personvernerklæring

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din maskin når du laster ned en nettside. Disse brukes for at nettsiden skal fungere best mulig. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre du som bruker både har blitt informert om, og har gitt samtykke til, behandlingen. Som bruker skal du få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Frisk Gruppen bruker informasjonskapsler av flere årsaker:

Internettstatistikk

Vi samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på vårt nettsted gjennom Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Statistikken gir oss informasjon om for eksempel: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Dette betyr at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adresser, men den avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom en IP-adresse består av numrene 123.456.789.123, brukes bare 123.456.789.XXX. I tillegg behandles IP-adressene på et aggregert nivå. Det betyr at all data blir slått sammen til en gruppe, og derfor ikke behandles individuelt.

Administrasjon av vår nettside

Vi administrerer verktøy for måling og sporing ved hjelp av et Tag Management System: Google Tag Manager.

Bruk av tredjeparter

Analyseverktøyet Google Analytics plasserer informasjonskapsler på din maskin for at vi skal kunne samle inn statistikk. Opplysningene som samles inn slettes automatisk etter 90 dager.

Med Google Ads sin remarketing-funksjon, eller «lignende målgrupper»-funksjon, når vi ut til personer som har besøkt nettstedet vårt tidligere gjennom muligheten til å vise annonser til disse personene.

Facebook har også en remarketing-funksjon som gjør at vi når ut til personer som har besøkt nettstedet vårt tidligere ved å vise annonser til disse personene. Facebook lagrer informasjonskapsler i din nettleser for at denne funksjonen skal fungere.

Du kan velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles annonseinnstillinger. Du kan også velge bort en tredjepartleverandørs bruk av informasjonskapsler ved å gå til bortvalgssiden for Network Advertising Initiative.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no).

Personvernansvarlige

Frisk gruppen har en overordnet personvernrådgiver for konsernet, samt flere personvernkontakter som har ansvar for spesifikke fagfelt.

Personvernrådgiver har ansvar for blant annet:

  • Å bistå Frisk Gruppens personvernkontakter og virksomhetsledere med informasjon og råd i deres behandling av personopplysninger
  • Å lede konsernets nettverk for personvernkontakter
  • Å samarbeide med, og fungere som et kontaktpunkt mot, Datatilsynet og andre rådgivende instanser
  • Å på anmodning gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføringen av dem

Personvernkontaktene har ansvar for oppfølging av personvernkrav i prosjekter der personvern/informasjonssikkerhet er sentrale elementer. Videre har personvernkontaktene ansvar for å bidra ved uønskede hendelser og avvik innenfor sitt ansvarsområde, og sørge for rapportering om dette.

Personvernkontaktene skal blant annet:

  • Fungere som rådgivere for ansatte når det gjelder personvernspørsmål
  • Bidra ved utarbeidelse og inngåelse av databehandleravtaler og oppfølging av disse, samt avtaler om felles behandlingsansvar
  • Bidra i kartlegginger innenfor personvern og informasjonssikkerhet innenfor eget område
  • Bidra ved gjennomføring av opplæring og bevisstgjøring av ansatte om personvern

Har du noen spørsmål knyttet til personvern?

Hvis du ikke finner svaret på spørsmålet ditt her, kan du kontakte oss på personvern@friskgruppen.no.

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener måten vi behandler personopplysninger på er i strid med personvernreglene. Informasjon om hvordan du går frem for å kontakte Datatilsynet finner du på nettsidene deres.